Ταξινόμηση τερμιτών σε κατηγορίες

 

 
Εκτός των άλλων, για μία επιτυχημένη εφαρμογή καταπολέμησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωριστεί ο εντομολογικός εχθρός και μάλιστα να ταυτοποιηθεί συγκεκριμένα σε ποια κατηγορία ανήκει. Ο τερμίτες στην Ελλάδα εντοπίζονται κυρίως στα είδη των υπόγειων τερμιτών και τα είδη των τερμιτών ξύλου (τερμίτες υγρού ξύλου και τερμίτες ξηρού ξύλου). Η κάθε επέμβαση καταπολέμησης τερμιτών ορίζεται αρχικά και σχεδιάζεται στη συνέχεια από τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την αυτοψία ανίχνευσης, με πιο σημαντική πληροφορία που θα πρέπει να αποκτηθεί αρχικά, την κατηγορία των τερμιτών. Οι τερμίτες διακρίνονται από πλευράς δομής της κοινωνίας τους, μορφολογικά, βάση των συνηθειών τους και της συμπεριφοράς τους σε υπόγειους τερμίτες, τερμίτες ξηρού ξύλου, τερμίτες υγρού ξύλου και τερμίτες θεριστές. Οι τελευταίοι δε μας απασχολούν σε κατοικημένους χώρους και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στο περιβάλλον, ως αποικοδομητές της οργανικής ύλης.
 
 

Κατηγορίες Τερμιτών

 
 

Οι Υπόγειοι Τερμίτες

 
Οι υπόγειοι τερμίτες είναι οι πιο διαδεδομένοι και καταστρεπτικοί σε όλο τον κόσμο. Οι υπόγειοι τερμίτες ζουν μέσα στο έδαφος και κατά κανόνα ξεκινούν εκεί, χρησιμοποιώντας περάσματα μέχρι να προσεγγίσουν ξύλο ή άλλα κυτταρινούχα υλικά που βρίσκονται πάνω από αυτό. Οι εργάτες του τερμίτη ... Διαβάστε περισσότερα
 
Ζημιές υπόγειων τερμιτών
Ζημιές υπόγειων τερμιτών
Χωμάτινοι αγωγοί και εργάτες υπόγειων τερμιτών
Χωμάτινοι αγωγοί και εργάτες υπόγειων τερμιτών
 
 
 

Τερμίτες Ξηρού Ξύλου

 
Οι αποικίες των τερμιτών ξηρού ξύλου είναι μικρότερες από αυτές των υπογείων, δεν έχουν την ανάγκη της επαφής με το έδαφος, δεν κατασκευάζουν χωμάτινους αγωγούς και ζουν αποκλειστικά σε ξηρό και υγιές ξύλο. Σε αντίθεση επίσης με τους υπόγειους τερμίτες, οι τερμίτες του ξύλου αποκτούν την υγρασία ... Διαβάστε περισσότερα
 
Τερμίτες ξηρού ξύλου
Τερμίτες ξηρού ξύλου
Τερμίτες ξηρού ξύλου ή μυρμήγκια με φτερά
Τερμίτες ξηρού ξύλου ή μυρμήγκια με φτερά
Περιτώματα από τερμίτες ξηρού ξύλου - Τερμίτες με φτερά
Περιτώματα από τερμίτες ξηρού ξύλου - Τερμίτες με φτερά
Τερμίτες στο σπίτι (Ξηρού Ξύλου)
Τερμίτες στο σπίτι (Ξηρού Ξύλου)
Περιττώματα & εργάτης τερμιτών ξηρού ξύλου
Περιττώματα & εργάτης τερμιτών ξηρού ξύλου
Πτερωτό τερμιτών ξηρού ξύλου και περιττώματα
Πτερωτό τερμιτών ξηρού ξύλου και περιττώματα
Περιττώματα τερμιτών ξηρού ξύλου
Περιττώματα τερμιτών ξηρού ξύλου
 
 
 
 
 

Τερμίτες Υγρού Ξύλου

 
Οι τερμίτες υγρού ξύλου προσβάλλουν αποκλειστικά ξύλο με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Έχουν εμφανώς μεγαλύτερο μέγεθος από τους υπόγειους, με τους εργάτες και τους οπλίτες να φτάνουν σε μήκος μέχρι και 20 χιλιοστά ενώ οι σμηνουργοί στα 25 χιλιοστά (μαζί με τις πτέρυγες). Οι αποικίες των τερμιτών του υγρού ξύλου βρίσκονται κατά κανόνα μέσα στο προσβεβλημένο ξύλο χωρίς συνήθως να απαιτείται επαφή τους με το έδαφος. Παρατηρούνται συχνά σε πεσμένους κορμούς δένδρων, πασσάλους ή άλλα ξύλα σε σήψη και ελεύθερα ή σε επαφή με υγρό έδαφος. Οι ... Διαβάστε περισσότερα
 
Προσβολή τερμιτών υγρού ξύλου σε θαλαμηγό
Προσβολή τερμιτών υγρού ξύλου σε θαλαμηγό
Προσβολή τερμιτών υγρού ξύλου σε θαλαμηγό
Προσβολή τερμιτών υγρού ξύλου σε θαλαμηγό
 
 
 

Οι Τερμίτες Θεριστές

 
Οι θεριστές τερμίτες έχουν πολλές ομοιότητες με τους υπόγειους τερμίτες κυρίως όσον αφορά στη δομή της κοινωνίας τους, στις ζημιές που προκαλούν και στο δίκτυο υπόγειων χωμάτινων αγωγών που κατασκευάζουν. Αυτό που τους διακρίνει στη συμπεριφορά από τους υπόγειους τερμίτες είναι ότι παρουσιάζονται στην επιφάνεια του εδάφους διανύοντας μικρές αποστάσεις προστατευόμενοι από την κάστα των οπλιτών. Κόπτουν και συλλέγουν μικρά φυτικά τεμαχίδια τα οποία μεταφέρουν στη φωλιά τους για απόθεμα τροφής. Μεγάλοι πληθυσμοί τερμιτών θεριστών προκαλούν καταστροφές σε βοσκότοπους και δε συναντώνται σε κατοικίες.
 
Προσβολή τερμιτών Θεριστών