Όταν γίνει γνωστό ότι στο σπίτι έχουμε τερμίτες

 

 
Δεν είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα έχουμε τερμίτες και για αυτό τα πρώτα χρόνια εμφάνισης σημείων της προσβολής και ζημιών (που είναι συνήθως αρκετά χρόνια μετά της αρχικής εισόδου των τερμιτών), οι ζημιές αποδίδονται στην υγρασία, το σαράκι ή άλλα.. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον εντοπισμό του προβλήματος οι τερμίτες έχουν την ευχέρεια του χρόνου να μεταφερθούν ύπουλα και κρυφά και σε άλλα σημεία με ενδιαφέρον για αυτούς. Έτσι τα σημάδια που παλιότερα αποδίδονταν εσφαλμένα σε άλλους παράγοντες ή συνθήκες εμφανίζονται ξαφνικά και σε άλλα μέρη της κατοικίας, υποδεικνύοντας τη δυναμική των τερμιτών και μέρος της προσβολής και των ζημιών που έχουν προκαλέσει. Και τότε ακόμα δεν είναι αργά για μία εφαρμογή πλήρους καταπολέμησης αρκεί να γίνει σωστά από κάποιον εξειδικευμένο στα ξυλοφάγα έντομα επαγγελματία (περιγράφεται αναλυτικά σε άλλο κεφάλαιο η εφαρμογή οριστικού ελέγχου).

Μετά από τις πρώτες ενέργειες που διαρκούν χρόνια, όπως αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρων ξύλων (κάσες, πατώματα, κ.λπ.) και συνήθως αναλαμβάνουν τεχνίτες όπως ξυλουργοί, πατωματζήδες, ενώ παρέχουν τελικά λύσεις προσωρινές. Σε όποια προσβολή τερμιτών τα νέα ξύλα που αντικαθιστούν τα προσβεβλημένα και εφόσον δε μεσολαβήσει η ειδική εφαρμογή καταπολέμησης, αποτελούν νέα τροφή για τα έντομα που ανυπομονούν για νέες αποθήκες τροφής. Σε άλλη περίπτωση, αν τα προσβεβλημένα ξύλα απομακρυνθούν και δεν αντικατασταθούν από νέα (παράδειγμα αποξήλωση ξύλινου πατώματος και χρήση πλακιδίων αντί ξύλου), οι τερμίτες κατά την προσπάθεια τους να ανακαλύψουν νέες πηγές τροφής μετακομίζουν σε κοντινή κατά προτίμηση απόσταση. Αν βέβαια κοντά στην προηγούμενη φωλιά δεν υπάρχει κάποιο κυτταρινούχο υλικό ή είναι αδύνατο να το προσεγγίσουν, η διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους μπορεί να είναι και αρκετά μεγάλη.

 
 
 
 
A
 
 
 
T
 
 
 
T
 
 
 
E
 
 
 
N
 
 
 
T
 
 
 
I
 
 
 
O
 
 
 
N
 
 
 
 
 
 

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα ειδικά σκευάσματα

 
Όλα τα εντομοκτόνα σκευάσματα που διατίθενται σε μη επαγγελματίες, ασφαλή ή μη, ακόμα και αυτά που ζητούνται ή πωλούνται ως δυνατά, με όποια επικινδυνότητα για οργανισμούς μη στόχους (άνθρωπος, κατοικίδια, κ.λπ.), ανιχνεύονται από τους ιδιαίτερα κοινωνικούς τερμίτες και αποφεύγονται τελικά από ολόκληρη την κοινωνία τους. "Δυνατό" χαρακτηρίζεται συχνά ένα "φάρμακο" ακατάλληλο για κατοικημένους χώρους, με έντονη οσμή και γρήγορη κατάρριψη των εντόμων (knock-down). Εκτός της διασφάλισης της υγείας των εμπλεκομένων που είναι το πιο σημαντικό, τα ισχυρά εντομοκτόνα εντοπίζονται από τους τερμίτες και ενώ αρχικά μπορεί να θανατωθούν κάποια λίγα έντομα κοντά στην επιφάνεια προσβολής, στη συνέχεια δεν είναι θανατηφόρα για αυτά. Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται για τέτοιους ψεκασμούς έχουν λειτουργούν κατά την επαφή του εντόμου. Επίσης, εξαιτίας της ταχείας καταπολέμησης δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ζωής στο κάθε έντομο που θα χρειάζονταν για να μεταφέρει μέρος της δραστικής ουσίας στα υπόλοιπα που ζουν μακριά από το σημείο εφαρμογής του εντομοκτόνου. Τα λίγα έντομα που έρχονται σε επαφή με τη δραστική ουσία είναι σύντομα νεκρά και είναι αδύνατη η διασπορά της στον υπόλοιπο πληθυσμό που ακολουθεί νέες διαδρομές.. Η μόνη δραστική ουσία που δεν ανιχνεύεται από τους τερμίτες και μεταφέρεται από τους ίδιους με τη διαδικασία της τροφάλλαξης, είναι η fipronil και δεν είναι ελεύθερη στην αγορά για μη επαγγελματίες.