Αυτοψία ανίχνευσης τερμιτών

 

 
 
 
 
 
Οι τερμίτες στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι αν και τα πρώτα χρόνια οι ζημιές τους αποδίδονται σε άλλα έντομα που προσβάλουν το ξύλο (σαράκι), σε μυρμήγκια, την υγρασία ή άλλους παράγοντες. Ο τερμίτης ανήκει στην τάξη Ισόπτερα, ενώ τα υπόλοιπα ξυλοφάγα έντομα που καλούνται σαράκι, σκόρος ξύλου ή σκουλήκι ξύλου, κατά κύριο λόγο στα Κολεόπτερα (λίγα Υμενοπτερα είδη όπως οι ξυλοφάγες σφήκες και τα ξυλοφάγα μυρμήγκια)
 
 
 
 
 
 
 
 
Η καταπολέμηση των τερμιτών του ξύλου πραγματοποιείται στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί προσβολή και στη συνέχεια η αυτοψία ανίχνευσης. Η ανίχνευση των τερμιτών μας βοηθάει στο σχεδιασμό του καταλληλότερου σχεδίου καταπολέμησης ώστε η εξάλειψη των τερμιτών να είναι και οριστική. Έτσι η ανίχνευση των τερμιτών γίνεται κατά τη σχετική επίσκεψη αυτοψίας, όταν υπάρχει υποψία ή έχει επιβεβαιωθεί από σημάδια ή χαρακτηριστικές προσβολές η είσοδος τερμιτών σε ένα χώρο.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο αρχικός οπτικός έλεγχος περιλαμβάνει όλα τα δυνητικά σημεία εισόδου ή προσβολής με σκοπό την αποκάλυψη κάποιας ένδειξης στο εξωτερικό των κυτταρινούχων επιφανειών όπως ξύλινα πατώματα, κάσες, ντουλάπια και ντουλάπες, βιβλιοθήκες, άλλες επενδύσεις ξύλου ή παράγωγων υλικών και στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων. Ο τερμίτης διαπερνά με μεγάλη ευκολία τα περισσότερα υλικά, διαμέσου ρωγμών και άλλων μικρών ανοιγμάτων προκειμένου να φτάσει στην τροφή που αποτελεί οποιοδήποτε κυτταρινούχο υλικό (χαρτί ή ξύλο).
 
 
 
 
 
Στη συνέχεια σαρώνονται με ειδική συσκευή ανίχνευσης τερμιτών ξύλου όλα τα δυνητικά σημεία προσβολής, εισόδου ή διαδρομής των τερμιτών, με προτεραιότητα στα σημεία που ανιχνεύτηκε κάτι σχετικό, προκειμένου να καθοριστεί αρχικά ότι πρόκειται για τερμίτες. Στη συνέχεια ταυτοποιείται η κατηγορία των τερμιτών και σχεδιάζεται η πιο αποτελεσματική και ασφαλής λύση αντιμετώπισης του προβλήματος με την ειδική εφαρμογή απεντόμωσης για τερμίτες. Η απεντόμωση των τερμιτών περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Αντιμετώπιση Τερμιτών. Το σημαντικότερο εργαλείο κατά μία τέτοια επίσκεψη αυτοψίας είναι η εμπειρία του εξειδικευμένου επιστήμονα που καλείται να διαπιστώσει το πρόβλημα, να αναγνωρίσει τους ζωικούς εχθρούς και να προτείνει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή καταπολέμησης, στοχεύοντας σε οριστικό έλεγχο των τερμιτών με ταυτόχρονη προστασία των εμπλεκομένων και γενικότερα των οργανισμών μη στόχων.

Κατά την αυτοψία όπως και κατά την εφαρμογή απεντόμωσης, που ακολουθεί μετά από μία επιβεβαιωμένη προσβολή τερμιτών στο πάτωμα ή στις κάσες πορτών, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται κατάλληλα εργαλεία ανίχνευσης από καταρτισμένα συνεργεία απεντόμωσης που παρέχει μία πιστοποιημένη εταιρία απολυμάνσεων. Τα παραπάνω εξυπηρετούν στην ορθή λήψη αποφάσεων και σύστασης του κατάλληλου σχεδίου καταπολέμησης των τερμιτών, που με τα εξειδικευμένα εργαλεία επέμβασης προκύπτει ριζική λύση στο πρόβλημα. Μια πιστοποιημένη εταιρία απολύμανσης που αναλαμβάνει την ειδική απεντόμωση για τερμίτες οφείλει να διατηρεί άδεια σε ισχύ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παρασιτοκτονία σε κατοικημένους χώρους και να έχει ολοκληρώσει την ειδική εκπαίδευση της Basf για την ορθή χρήση του εντομοκτόνου.
 
 
 
Αυτοψία Ανίχνευσης τερμιτών
 
Αυτοψία Ανίχνευσης τερμιτών
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνολογία ανίχνευσης με ραντάρ

 
Η τεχνολογία ανίχνευσης της Termatrac είναι μοναδική, σχεδιασμένη και ειδικά βαθμονομημένη για την αποκλειστική ανίχνευση τερμιτών και όχι άλλων οργανισμών ή εντόμων. Η τεχνολογία ραντάρ επιβεβαιώνει την κίνηση διεισδύοντας μέσω των οικοδομικών ή άλλων δομικών υλικών εντοπίζοντας τους τερμίτες και τη δραστηριότητα τους. Ο αισθητήρας ραντάρ απελευθερώνει (εκπέμπει) μικροκύματα υψηλής συχνότητας που διεισδύσουν άμεσα στο εσωτερικό με σκοπό να αποτυπωθεί η όποια δραστηριότητα τερμιτών. Τα μικροκύματα μπορούν να διεισδύσουν στα περισσότερα οικοδομικά υλικά και να ανιχνεύσουν διαφορές στην ανακλώμενη μορφή του κύματος, που υποδεικνύουν την παρουσία των τερμιτών στα σημεία κρυφής προσβολής (τερμίτες στο πάτωμα, τερμίτες στην κάσα, κ.λπ.) ή παρουσίας (τερμίτες στον τοίχο εσωτερικά). Αυτές οι διαφορές προέρχονται από παρεμβολές που προκαλούνται από την κίνηση του κάθε τερμίτη και τελικά απεικονίζονται στην οθόνη που είναι συνδεδεμένος ο ανιχνευτής. Αυτό επιτρέπει στους χειριστές της συσκευής να εντοπίζουν και να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των τερμιτών κάτω από την επιφάνεια που εξωτερικά φαίνεται ανέπαφη. Ο τερμίτης δεν αντιλαμβάνεται την ακτινοβολία και δεν παρατηρείται καμία ενόχληση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την επιτυχία της απεντόμωσης των τερμιτών που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επόμενο χρόνο.
 
 
Termatrac
 
 
 
Termatrac
 
 
 
 
 
 
 
 

Αισθητήρας άμεσης υγρασίας και αισθητήρας σχετικής υγρασίας

 
Ο αισθητήρας υγρασίας T3i επιτρέπει στον χειριστή να εντοπίζει εύκολα και με ακρίβεια τις περιοχές υψηλής υγρασίας και χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τους άλλους αισθητήρες που διαθέτει. Ο αισθητήρας υγρασίας T3i Dual Mode χρησιμοποιεί μια μέθοδο βασισμένη σε χωρητικότητα (ογκομετρικά) για να υπολογίσει την πραγματική και στιγμιαία ποσότητα της υγρασίας κάτω από τις επιφάνειες. Η έντονη υγρασία είναι δυνατόν να συνεπάγεται από παρουσία τερμιτών, αφού σημεία με αυξημένη υγρασία προσελκύουν τους τερμίτες και μάλιστα τους υπόγειους τερμίτες.

Ο αισθητήρας υγρασίας χρησιμοποιεί τεχνολογία Omni-directional καθώς δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο για να μετρήσει διαμέσου της ηλεκτρικής αγωγιμότητας την υγρασία κάτω από το ύποπτο -για φωλιά τερμιτών- υλικό. Αποστέλλεται άμεσα η ένδειξη υγρασίας εξωτερικά και συγκρίνεται αυτοματοποιημένα με την εσωτερική ως αποτέλεσμα της διαφοράς της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Ο αισθητήρας υγρασίας T3i διεισδύει μέχρι 6cm βάθους, επιτρέποντας την ανίχνευση οποιασδήποτε υγρασίας που υπάρχει κάτω από ή γύρω από τη συσκευή (όχι μόνο κάθετα της επιφάνειας). Ο αισθητήρας άμεσης υγρασίας μετράει κάθε ελαφρά αύξηση ή μείωση της υγρασίας στην επιφάνεια των τοίχων, ενώ παράγει απόλυτες μετρήσεις ακόμη και σε ακραίες συνθήκες υγρασίας που προκαλούνται από το πιθανές εισόδους νερού, διαρροές, κ.α.
 
 
Αισθητήρας άμεσης υγρασίας & αισθητήρας σχετικής υγρασίας
 
 
 
Αισθητήρας άμεσης υγρασίας & αισθητήρας σχετικής υγρασίας
 
 
 
 
 
 

Θερμικός αισθητήρας

 
Διαμέσου του θερμικού αισθητήρα υπολογίζει τη θερμότητα (θερμική ενέργεια) που εκπέμπεται από τους τερμίτες, στο σημείο που επιθεωρούμε και την αντιπαραθέτει με τα υπόλοιπα σημεία αναφοράς που θα επιλέξουμε για δείκτη. Ο θερμικός αισθητήρας T3i ανιχνεύει εύκολα τις αλλαγές στη θερμοκρασία της επιφάνειας, ενώ γίνονται εμφανείς οι θερμικές ανωμαλίες κάτω από αυτήν. Ο χειριστής μπορεί να ανιχνεύσει και να απεικονίσει τις θερμικές αλλαγές με σκοπό τη χαρτογράφηση της όποιας προσβολής τερμιτών με τη βοήθεια του οδηγού λέιζερ (επιλέγοντας την προβολή πεδίου), ενώ ο αισθητήρας παράγει ακριβή αριθμητικά αποτελέσματα χωρίς σημαντικές αποκλίσεις. Με την ένδειξη του οδηγού λέιζερ στην επιφάνεια του στόχου, εμφανίζει με λεπτομέρεια απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία επιφάνειας των δομικών στοιχείων μεταξύ δύο σημείων. Επιλέγοντας ένα σημείο αναφοράς εντοπίζει τις μη φυσιολογικές ή μη φυσιολογικές αλλαγές της θερμοκρασίας γύρω από την περιοχή ενδιαφέροντος και έτσι με μια απλή διαδικασία τα δεδομένα εμφανίζονται με ένα απλό αριθμητικό γράφημα.

Ο θερμικός αισθητήρας και ο αισθητήρας υγρασίας μπορούν να δώσουν μόνο έμμεσες πληροφορίες σχετικά με την υποτιθέμενη προσβολή τερμιτών ξύλου, που επιβεβαιώνονται με τη χρήση του ανιχνευτή μικροκυμάτων.
 
 
 
 
 
 
* Η ερμηνεία όλων των παραπάνω χρήσιμων πληροφοριών που παράγει και παρέχει το T3i της Termatrac πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επιστήμονα. Είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που μπορεί να διεξαχθούν με το παραπάνω εργαλείο ανίχνευσης κατά την ειδική αυτοψία τερμιτών, αρκεί να μπορούν και να αξιολογηθούν σωστά. Η συσκευή ανιχνεύει με τη χρήση της τεχνολογίας των μικροκυμάτων μόνο τερμίτες και μάλιστα όλων των ειδών: τερμίτες του ξηρού ξύλου, τερμίτες του υγρού ξύλου και υπόγειοι τερμίτες. Κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός της βέλτιστης και ασφαλούς εφαρμογής κατά των τερμιτών.