Αντιμετώπιση Τερμιτών

 

 
Η μέθοδος TTR ή αλλιώς μέθοδος της τροφάλλαξης ή της επενδύσεως είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την οριστική καταστολή και τον πλήρη έλεγχο των τερμιτών. Στηρίζεται στην κοινωνικότητα των εντόμων που οδηγεί στη μεταφορά της δραστικής ουσίας σε ολόκληρη την αποικία από τα ίδια τα έντομα. Στοχεύει με ακρίβεια, αποκλειστικά στους οργανισμούς-στόχους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια όποιου άλλου οργανισμού (άνθρωπος, κατοικίδια, κ.λπ.).
 
 
 
 

Μέθοδος της τροφάλλαξης - T.T.R. (TRAP - TREAT - RELEASE)

 
Το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι το Termidor 9% SC της Basf και είναι το μοναδικό στη χώρα μας με έγκριση το οποίο δεν απωθεί τους τερμίτες (δεν ανιχνεύεται από αυτούς διαμέσου της όσφρησης ή της όρασης), σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα που εμφανίζουν απωθητικά αποτελέσματα. Τα έντομα χωρίς επιφυλακτικότητα έρχονται σε επαφή με το φάρμακο εξωσκελετικά ή το λαμβάνουν από το στόμα και έτσι το διαμοιράζουν στα υπόλοιπα άτομα της αποικίας. Έτσι το καταπίνουν ή το μεταφέρουν με το σώμα τους μηχανικά και έτσι «μολύνεται» σταδιακά ολόκληρη η αποικίατους. Η δραστικότητα είναι η ίδια με επαφή ή από στόματος και αργή ώστε να πετύχουμε διαμέσου της τροφάλλαξης (μεταφορά τροφής ή άλλων υγρών μεταξύ μελών της αποικίας από στόμα σε στόμα ή από τον πρωκτό στο στόμα) την ανταλλαγή των θανατηφόρων δόσεων από άτομο σε άτομο. Υπολογίζεται ότι κάθε έντομο μεταφέρει μετά από έκθεση στο τερμιτοκτόνο τη δραστική ουσία σε 50-100 έντομα με το προσδόκιμο ζωής να μην ξεπερνά τις 3 ημέρες.

Κάθε φορά που ένα άτομο της αποικίας εκτεθεί στο ειδικό εντομοκτόνο διάλυμα γίνεται φορέας του, μεταφέροντας το στη συνέχεια σε άλλα άτομα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Αυτά τα άτομα με τη σειρά τους αποτελούν τους δευτερογενείς φορείς και καθώς συνεχίζουν τις συνήθειες τους μεταφέρεται με τον ίδιο τρόπο η δραστική ουσία σταδιακά σε όλα τα άτομα της αποικίας. Επειδή το σκεύασμα είναι βραδείας δράσης, κάθε τερμίτης έχει αρκετό χρόνο να το διασπείρει. Το φαινόμενο της διαδοχικής επίδρασης (Transfer Effect ή Domino Effect) που παρατηρείται μετά από μία εφαρμογή TTR οδηγεί σε οριστική καταπολέμηση ολόκληρης της αποικίας σε διάστημα λίγων ημερών.
Το σκεύασμα διοχετεύεται με εγχύσεις υπέρμικρου όγκου διαμέσου οπών κάποιων λίγων χιλιοστών (έως 8 χιλιοστά - συνήθως έως 6 χιλιοστά) που διανοίγονται σε δυνητικά σημεία προσβολής ή εμφάνισης και εισόδους, ενώ ξεκινά να δρα αμέσως, με το προσδόκιμο ζωής ολόκληρης της κοινωνίας των τερμιτών να ανέρχεται σε λίγες ημέρες.


 
 
 
 
 
 
 
Συνοψίζοντας, με τη χρήση του Termidor πετυχαίνουμε άμεση και γρήγορη απαλλαγή των κατοικιών από τους τερμίτες με τα πλεονεκτήματα που ακολουθούν επιγραμματικά:
 
 
 
 
 
Φαινόμενο διαδοχικής επίδρασης (TransferEffect) - οι προσβεβλημένοι τερμίτες βοηθούν τη δραστική ουσία να φτάσει σταδιακά σε όλο πληθυσμό τους πριν πεθάνουν.
 
 
 
 
 
 
 
 
Φάρμακο με μη απωθητική δράση - δεν ανιχνεύεται με από κανένα αισθητήριο όργανο των εντόμων.
 
 
 
 
 
 
 
 
Διπλός τρόπος βραδείας δράσης: επαφής και στομάχου.

 
 
 
 
 
 
 
 
Εξαιρετική δραστικότητα σε χαμηλές δόσεις εντομοκτόνου και χωρίς οσμή.
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ποσότητα της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιείται στο διάλυμα εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στον οργανισμό - στόχο περιορίζοντας την έκθεση σε οργανισμούς - μη στόχους.
 
 
 
 
Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι καταπολέμησης χημικές ή και μη χημικές, όπως θερμική, ψυχρή, μικροκύματα, ηλεκτροστατικό πεδίο, άζωτο, υπέρηχοι, δολώματα, άλλα υγρά εντομοκτόνα εδάφους, αλλά η μέθοδος της τροφάλλαξης είναι αυτή που σημειώνει τη μεγαλύτερη επιτυχία σε προσβολές τερμιτών σε όλο τον κόσμο. Όταν πραγματοποιείται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους επιστήμονες είναι μία εφαρμογή οριστικής αντιμετώπισης και όχι μερικής καταπολέμησης, ακίνδυνη για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια. Κάθε εφαρμογή τερμιτοκτονίας δεδομένου του υψηλού κόστους -συγκριτικά με άλλες απεντομώσεις- εκτός των άλλων συνοδεύεται και από γραπτή εγγύηση αποτελέσματος.